PSYCH-K® vzdělávání

PSYCH-K® nabízí postupné vzdělávání v následujících stupních. Stručně nastíním obsahy jednotlivých seminářů, jednak jako inspiraci pro všechny příznivce PSYCH-K®, jednak pro představu o různosti a hloubce procesů, které máme v rukou.

Po celém světě učí PSYCH-K® certifikovaní instruktoři, kterých není mnoho. Filozofie je co nejméně / co nejlepších 😊.  Já měla tu čest studovat u Cazzie Dare a Duccio Loccati, D.O.

Oba jsou krásným vzorem přístupu PSYCH-K®, který vždy dává důraz na to, že každý člověk ví nejlépe, co mu pomůže. S laskavým a pokorným přístupem učí jak vytvořit prostor Isumataq, kde se může projevit vnitřní moudrost nás všech.

BASIC workshop

Základní seminář metody PSYCH-K®, kde se naučíte komunikovat se svým podvědomím pomocí unikátního svalového testu, dva základní postupy pro přeprogramování vašeho podvědomí, proces vyjasnění cílů – VAK to the future. Jak správně naformulovat přesvědčení, na kterých pracuji. Rozdíly mezi podvědomím, vědomím a nadvědomím a jejich role při změně přesvědčení. Facilitace změny podvědomého přesvědčení u sebe i ostatních lidí.

Basic Workshop certifikát

Advanced Integration Workshop

Seminář, který jednoznačně zvýší schopnosti a možnosti pracovat na podvědomých přesvědčení pomocí nových úžasných procesů Core belief balance, který zahrnuje 13 core přesvědčení našich systémů, harmonizuje je a připravuje celý systém k rychlé změně. „Vesmír je přátelské místo. Zasloužím si to nejlepší co život a láska nabízí. Odpouštím sám sobě i ostatním, za všechno špatné, co se mi v životě stalo a beru odpovědnost za svůj život,…“. Tato přesvědčení na nejhlubší úrovni našeho systému formují to, jakým způsobem vnímáme realitu kolem sebe. Life bonding balance – nabízí možnost jak se pomocí PSYCH-K® vyrovnat s traumatem narození i strachu ze smrti. Relationship balance- umožňuje transformaci vztahových záležitostí všude tam, kde je to potřeba- rodiče, děti, přátelé, obchodní partneři, sourozenci atd. Můj oblíbený balance například před svatbou či rozvodem 😊.Belief points with energy focusing- bezpečný a efektivní způsob jak pracovat na svých podvědomých přesvědčeních pomocí 12 energetických bodů, které navazují na poznatky starověké akupresury. Umožňují zároveň velmi důležité vhledy do situací, které řešíme. Surrogate balancing- schopnost realizovat změnu podvědomých přesvědčení dokonce na dálku. Pracuje se zástupnou osobou, která umožňuje pracovat s lidmi či zvířaty, kteří se z nějakých důvodů, nemohou sami procesu účastnit. Celý proces je důkladně řízen a kontrolován a musí být v odsouhlasen nadvědomím člověka, se kterým se pracuje. Raport- zlepšuje schopnost navazovat vztah s lidmi a je úžasným nástroje pro všechny, kteří pracují s lidmi.

Advanced Integration Workshop certifikát

PSYCH-K Pro

Tento seminář byl nahrazen seminářem Master Facilitation Workshop. Umožňuje dále zlepšovat své schopnosti facilitátora a vytvářet bezpečný prostor, kde se může projevit moudrost člověka Isumatag. Pracuje na schopnosti vést sezení, i na dálku přes Skype, telefon apod. Pracuje na osobnosti facilitátora, tak aby jeho práce byla čím dál dokonalejší.

PSYCH-K® Pro certifikát

PSYCH-K Health and Wellbeing Program

Poskytuje velmi zajímavou možnost, jak získat a podpořit zdraví pomocí ne medicínských metod. Umožňuje najít přesvědčení, které stojí za disharmonií našeho těla. Protože tělo má ke svému chování vždy důvod. PSYCH-K® v žádném případě nenabízí léčbu nemocí,ale vyhledává přesvědčení v podvědomí, které jsou spojené s reakcí těla a pracuje na nich. Tento seminář je vhodný pro terapeuty, kteří chtějí zahrnout do své praxe psychoneuroimunologický přístup. Z mé osobní zkušenosti úžasný zážitek už proto, že jej učí Duccio Locati,D.O.

Byla jsem svědkem stovky úžasných změn, které významně změnily vnímání reality a životní cestu lidí. A jsem si naprosto jistá, že slova zakladatele PSYCH-K® Roba Williamse „Když změníte sebe,změníte svět.“ jsou přesně tím nejefektivnějším způsobem globální transformace lidstva a jeho osudu.

PSYCH-K® Health & Wellbeing Program certifikát

Teorie

Čím se řídí Vaše podvědomí?

Nemohu. Mohu.

Miluji sama sebe. Nenávidím sama sebe.

Zasloužím si ….. Nezasloužím si….

Všechno v životě si musím tvrdě vydřít. Úspěch ke mně přichází snadno a rychle.

Úspěch není pro mě. Daří se mi všechno, na co sáhnu.

Mít peníze je nebezpečné. Vždycky mám víc peněz, než potřebuji.

Historie PSYCH-K®

Rob Williams a historie PSYCH-K®

PSYCH-K® metoda byla založena Robertem M. Williamsem v Denveru, Colorado na začátku roku 1989. Rob Williams vystudoval filozofii na Univerzitě Kalifornie v Los Angeles a poradenství na Univerzitě Kolorádo. Je prezidentem The Myrddin Corporation a ředitelem PSYCH-K® Centre International.

Profesní původ Roba Williamse byl v korporátním životě, kde pracoval na významných manažerských pozicích prvních 14 let své kariéry. Poté následoval svou touhu po spirituálnějším životě a rozhodl se zaměřit na profesionální psychoterapii. Výsledky práce tradičními psychoterapeutickými metodami ho neuspokojovaly. Jako člověk s korporátním zázemím byl zaměřený na výsledky. Vnímal, že potenciál klientů zlepšit svůj život je daleko větší. A tak začal hledat efektivnější způsoby práce. Studoval mnoho metod vedoucí lidi ke změně, jak starobylých, tak moderních. Nakonec veden touhou umožnit lidem významné pokroky byl intuitivně veden ke „spirituálnímu downloadu“ nové metody. Proto se také Rob Williams sám označuje pouze za zprostředkovatele PSYCH-K®, nikoliv za jejího autora.

Začal PSYCH-K® používat nejprve na sobě, blízkých lidech a poté i klientech a na základě ohromných výsledků, začal metodu šířit a vyučovat. Nyní je po světě zhruba 43 certifikovaných instruktorů PSYCH-K®. A je po celém světě používána jako bezpečná, efektivní metoda ke změně podvědomých přesvědčení z omezujících na pomáhající.

Autor knihy PSYCH-K®…The Missing Piece/Peace in Your Life.

Výtah z článku doktora Fannina

Zkrácená a přeložená podoba článku Jeffrey L. Fannin, Ph.D

Celé znění najdete zde.

Jeffrey L. Fannin, Ph.D., je zakladatelem a výkonným ředitelem Centra pro kognitivní vylepšení (CCE), který se nachází v Glendale v Arizoně u Phoenixu.

Chtěl jsem napsat několik řádků, abych vás seznámil s neuvěřitelným výzkumem, který jsem provedl s Robem Williamsem, Raes Carroll a Angelou Howard (Certifikované facilitátorky PSYCH-K®). Věnuji se komplexní praxi mapování a analýzy mozku a jeho tréninku pro optimální zdraví a výkon po dobu téměř 14 let. Studuji (ADD), porucha pozornosti / porucha hyperaktivity (ADHD), úzkostné poruchy, deprese, sportovní výkon, neurofeedback terapie, zotavení po úrazu , využívání mozkových vln pro osobní úspěch ke zlepšení mozkové funkce a posílení duševních a emocionálních schopností.

Více se dozvíte na mé webové stránce: enhanceyourbrain.com

Platón řekl: „Konečné hranice lidské mysli jsou překonány pouze tím, co se duch může naučit.“

Pokroky v technologii měření mozku a naše chápání neurovědy v posledních několika letech nám nyní umožňují určit jednotlivé aspekty myšlení a s nimi související vzorce chování. Osobně jsem se podílel na výzkumu mozku jako součást výzkumného týmu, který studuje neurovědu na Arizonské státní univerzitě. Část naší práce nám umožnila provádět výzkum ve Vojenské akademii Spojených států v West Point po dobu téměř čtyř let. Byli jsme schopni sledovat věci jako složitost myšlení, identifikovat to, co známe jako psychologický kapitál, a rozpracovat pohled na to, proč děláme to, co děláme jako lidské bytosti. Jak se z nás stane leadr nebo podřízený. Za naši práci jsme mezinárodně uznáváni a pokračujeme ve zkoumání zajímavých a užitečných otázek v našem oboru.
Rob Williams a já jsme zjistili, že naše individuální cesty nám odhalily podobné věci a cítili jsme, že naše spojení a práce v této době by mohly být hluboké a zajímavé. Oba sdílíme vášeň pro vědu a fascinaci tím, co může přinést.

Před setkáním s Robem jsem připravil rozšíření našeho týmu v Omaha, Nebraska, o Angelu Howardovou, sestrou specializovanou na holistické zdraví. Myslela si, že by bylo zajímavé udělat se mnou PSYCH-K® balance. Navrhl jsme tedy udělat malý test mého mozku před a po PSYCH-K® balance. Byli jsme velmi překvapeni výsledky QEEG (kvantitativní elektroencefalogram). A rozhodli jsme se výsledky sdílet.

CO JE BRAINMAPPING?

Elektroencefalografie (EEG) je skutečně interdisciplinární disciplína, která zahrnuje koncepty a techniky z různých oborů. Základní fyziku, neurofyziologii, elektrofyziologii, elektrochemii, elektroniku, elektrotechniku, biologii a neurologii. K práci s klinickou EEG je zapotřebí porozumět každé z těchto disciplín. Údaje, které prezentujeme, jsou naše první snahy zjistit, zda zařízení EEG může měřit změny v energii mozkových vln po provedení PSYCH-K® balance. Jak mnoho z vás ví, kognitivní behaviorální psychologie ukázala, že akce následuje myšlenku. Děláme to, na co myslíme. Myšlenky jsou vzorce energie přeložené do frekvencí v mozku a pak jsou distribuovány do různých oblastí mozku sítí neuronových drah, které ovlivňují myšlení, paměť, emoce a mnoho dalších funkcí mozku. Pokud jsou neuronové dráhy nedostatečné nebo nefungují správně, zamýšlený výsledek nebude přítomen. Na mých klinikách používám zařízení elektroencefalografické (EEG) křivky, které se soustřeďují na mozkové vzorce, aby zjistily, kde je třeba provést nezbytné změny v aktivitě mozkových vln, aby se vytvořil optimální výkon ovlivňující postoje, emoce, chování a další faktory. V podstatě trénujeme mozek pro optimální výkon. Z předběžného výzkumu vyplývá, že PSYCH-K® významně ovlivňuje neuronové dráhy v mozku, a mozkové mapování QEEG nabízí spolehlivou vědeckou metodu, která ukazuje, že změny nastaly. Technologie Brainwave zaznamenává informace podle frekvencí, běžně nazývaných hertz (Hz).

Mozek generuje po celou dobu mnoho frekvencí, z nichž každá má jinou funkci nebo určitým způsobem přispívá k činnosti mozku. Existuje šest hlavních frekvenčních rozsahů mozku, které měříme a zobrazujeme v typické aktivitě brain mapping. Delta, je nejvíce dominantní ve stavu spánku, se měří od 1 do 4 hertzů (Hz); Theta, hluboce uvolněný stav a často při kreativních činnostech nebo meditaci, někdy označovaný jako hypnogogický stav nebo místo, kde jsou uloženy naše přesvědčení, je měřena na 4 až 8 Hz; Alfa, mírně uvolněný stav se stává mostem mezi nevědomou a vědomou myšlenkou měřeno v rozmezí 8 až 12 Hz, vytváří „senzorický odpočinek“, který je ostražitý, ale uvolněný; Frekvence, které se týkají našeho senzorického zpracování a našeho fyzického pohybu, nazýváme naše senzorické motorické rytmy a měříme je na 13 až 15 Hz; Beta, naše vědomí a myšlenkové aktivity měřené při 12 až 30 Hz. Zde popisujeme střední-rozsah beta, asi 12 až 15 Hz, který pomáhá naší schopnosti účastnit se věcí; Existuje také superbeta, stav, který má co do činění s naším maximálním vědomím a bdělostí a je měřen až 35 Hz. frekvence gama pomáhá v mnoha našich vyšších funkcích, jako je komplexnost myšlení a přizpůsobivost, stejně jako v některých z našich žádoucích emocionálních stavů jako je například radost. Zdá se, že je rozumným předpokladem, že pokud můžete tuto technologii využít k měření energie v mozku, pak bychom měli být schopni měřit změnu této energie v mozku. Tato hypotéza, vedla ke zkoumání změřených změn v energii mozkových vln, v souvislosti se PSYCH-K®.

PSYCH-K® Brainmapping Research 17. ledna 2010 v Omaha, Nebraska a EEG provedla Angela Howard se mnou. Nebudu zobrazovat všechny informace týkající se mozkových scanů a dalších informací získaných z EEG. Ne proto, že nechci, aby jste je viděli, ale proto, že je to příliš mnoho informací. Proto vám nabídnu jednu mapu, která představuje výsledky tohoto experimentu. Jakákoli data, která klesnou nad +1,5, jsou považována za abnormálně vysokou, veškeré údaje, které klesají pod hodnotu 1,5, jsou považovány za abnormálně nízké.

Barvy znázorněné na grafu se vztahují k barvám na následujícím obrázku. PSYCH-K® balance byl proveden dne 17. ledna 2010 a okamžitě následovalo měření EEG převedené na mozkovou mapu QEEG. Byli jsme svědkem dramatické pozitivní změny ve srovnání s mozkovou mapou před PSYCH-K® provedenou 14. ledna 2010.


Existuje mnoho dalších případů a dalších měření EEG, které bychom rádi sdíleli, a to v blízké budoucnosti. Jsme na počátku výzkumného procesu, ale je zřejmé, že zde existuje určitý fenomén, který je jedinečný, konzistentní a měřitelný s vysokou mírou přesnosti a statistického významu. Nyní existuje konkrétní vědecké potvrzení, že pozitivní změny PSYCH-K® jsou v mozku měřitelné!