PSYCH-K® vzdělávání

PSYCH-K® nabízí postupné vzdělávání v následujících stupních. Stručně nastíním obsahy jednotlivých seminářů, jednak jako inspiraci pro všechny příznivce PSYCH-K®, jednak pro představu o různosti a hloubce procesů, které máme v rukou.

Po celém světě učí PSYCH-K® certifikovaní instruktoři, kterých není mnoho. Filozofie je co nejméně / co nejlepších 😊.  Já měla tu čest studovat u Cazzie Dare a Duccio Loccati, D.O.

Oba jsou krásným vzorem přístupu PSYCH-K®, který vždy dává důraz na to, že každý člověk ví nejlépe, co mu pomůže. S laskavým a pokorným přístupem učí jak vytvořit prostor Isumataq, kde se může projevit vnitřní moudrost nás všech.

BASIC workshop

Základní seminář metody PSYCH-K®, kde se naučíte komunikovat se svým podvědomím pomocí unikátního svalového testu, dva základní postupy pro přeprogramování vašeho podvědomí, proces vyjasnění cílů – VAK to the future. Jak správně naformulovat přesvědčení, na kterých pracuji. Rozdíly mezi podvědomím, vědomím a nadvědomím a jejich role při změně přesvědčení. Facilitace změny podvědomého přesvědčení u sebe i ostatních lidí.

Basic Workshop certifikát

Advanced Integration Workshop

Seminář, který jednoznačně zvýší schopnosti a možnosti pracovat na podvědomých přesvědčení pomocí nových úžasných procesů Core belief balance, který zahrnuje 13 core přesvědčení našich systémů, harmonizuje je a připravuje celý systém k rychlé změně. „Vesmír je přátelské místo. Zasloužím si to nejlepší co život a láska nabízí. Odpouštím sám sobě i ostatním, za všechno špatné, co se mi v životě stalo a beru odpovědnost za svůj život,…“. Tato přesvědčení na nejhlubší úrovni našeho systému formují to, jakým způsobem vnímáme realitu kolem sebe. Life bonding balance – nabízí možnost jak se pomocí PSYCH-K® vyrovnat s traumatem narození i strachu ze smrti. Relationship balance- umožňuje transformaci vztahových záležitostí všude tam, kde je to potřeba- rodiče, děti, přátelé, obchodní partneři, sourozenci atd. Můj oblíbený balance například před svatbou či rozvodem 😊.Belief points with energy focusing- bezpečný a efektivní způsob jak pracovat na svých podvědomých přesvědčeních pomocí 12 energetických bodů, které navazují na poznatky starověké akupresury. Umožňují zároveň velmi důležité vhledy do situací, které řešíme. Surrogate balancing- schopnost realizovat změnu podvědomých přesvědčení dokonce na dálku. Pracuje se zástupnou osobou, která umožňuje pracovat s lidmi či zvířaty, kteří se z nějakých důvodů, nemohou sami procesu účastnit. Celý proces je důkladně řízen a kontrolován a musí být v odsouhlasen nadvědomím člověka, se kterým se pracuje. Raport- zlepšuje schopnost navazovat vztah s lidmi a je úžasným nástroje pro všechny, kteří pracují s lidmi.

Advanced Integration Workshop certifikát

PSYCH-K Pro

Tento seminář byl nahrazen seminářem Master Facilitation Workshop. Umožňuje dále zlepšovat své schopnosti facilitátora a vytvářet bezpečný prostor, kde se může projevit moudrost člověka Isumatag. Pracuje na schopnosti vést sezení, i na dálku přes Skype, telefon apod. Pracuje na osobnosti facilitátora, tak aby jeho práce byla čím dál dokonalejší.

PSYCH-K® Pro certifikát

PSYCH-K Health and Wellbeing Program

Poskytuje velmi zajímavou možnost, jak získat a podpořit zdraví pomocí ne medicínských metod. Umožňuje najít přesvědčení, které stojí za disharmonií našeho těla. Protože tělo má ke svému chování vždy důvod. PSYCH-K® v žádném případě nenabízí léčbu nemocí,ale vyhledává přesvědčení v podvědomí, které jsou spojené s reakcí těla a pracuje na nich. Tento seminář je vhodný pro terapeuty, kteří chtějí zahrnout do své praxe psychoneuroimunologický přístup. Z mé osobní zkušenosti úžasný zážitek už proto, že jej učí Duccio Locati,D.O.

Byla jsem svědkem stovky úžasných změn, které významně změnily vnímání reality a životní cestu lidí. A jsem si naprosto jistá, že slova zakladatele PSYCH-K® Roba Williamse „Když změníte sebe,změníte svět.“ jsou přesně tím nejefektivnějším způsobem globální transformace lidstva a jeho osudu.

PSYCH-K® Health & Wellbeing Program certifikát