PSYCH-K®

Máte pocit, že se vám některé situace neustále opakují? Že někdy nemáte sílu ani vůli změnit to co chcete ve svém životě?
Důvod je ukrytý ve vašem podvědomí. Stejně tak jakákoliv vaše domnělá omezení.

Dá se to změnit.

Díky unikátní metodě PSYCH-K® (klíč k naší duši) dokážeme společně najít původce vašich omezujících myšlenek a hlavně je efektivně a velmi rychle změnit. Z omezujících na podporující. Samotný proces změny přesvědčení trvá několik minut.

Jak to funguje?

  • Celý proces je řízen výhradně moudrostí vašeho těla, podvědomí a nadvědomí. Využíváme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.
  • PSYCH-K® využívá nejmodernější poznatky z oblasti epigenetiky, a psychoneuroimunologie.
  • Neinvazivně, interaktivně a jednoduše. Použijeme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.

Jaké budou výsledky?

  • Vzhledem k tomu, že naše přesvědčení jsou z 95% zodpovědná za to, jak vypadá náš život, jeho kvalita se o poznání zlepší.
  • Budete moci využít svůj plný potenciál bez nepotřebných a starých programů strachu, úzkosti, nedůvěry, nelásky a omezení.
  • Navrátíte se do svého středu, rozpomenete si na to, kým skutečně jste.

Další informace najdete na psych-k.com.

„PSYCH-K® je soubor zásad a procesů určených k efektivní změně našich podvědomých přesvědčení, která omezují realizaci našeho plného potenciálu coby duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost.“
Rob Williams, Zakladatel PSYCH-K®, www.psych-k.com

„PSYCH-K® představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňující rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“
Dr. Bruce H. Lipton, PhD, autor Biologie víry, Líbánkový efekt, www.brucelipton.com

„Mé setkání se PSYCH-K® mi poskytlo směr, který mě nejen vnitřně změnil tím, že ho používám, ale rovněž představuje kompas, který bude řídit mou specializaci pro studium, výzkum a výuku po zbytek mých dnů na této planetě“
Jeffrey L. Fannin, PhD, Director and Executive Director, Center for Cognitive Enhancement, www.enhanceyourbrain.com


„Nemusíte se držet přesvědčení, které jste si ve svém nitru ukotvili jako dítě. Můžete si zvolit nová. A když si vyberete nová, ať jsou to ta, která jsou absolutně posilující, přesvědčení, která vám říkají:“ Ty jsi vládcem času a prostoru a ty jsi zodpovědný za to, že tvé sny se stanou realitou.“
Vishen Lakhiani www.mindvalley.com